Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe MARKAM zostało założone 28 czerwca 1984 r., natomiast zakład produkcji wędlin rozpoczął działalność 7 lipca 1991r.
Zlokalizowane jest w województwie małopolskim, w miejscowości Kasinka Mała, wsi położonej w dolinie Raby, pomiędzy Szczeblem i Lubogoszczem, w Beskidzie Wyspowym.
PPHU MARKAM jest nowoczesnym przedsiębiorstwem, które postawiło na rozwój poprzez transfer nowych technologii i inwestycje służące produkcji wyrobów najwyższej jakości, zapewniających pełne bezpieczeństwo żywnościowe konsumentom. Hodowla, ubój, produkcja – to łańcuch gwarantujący dużą elastyczność i odporność na wahania koniunktury rynkowej oraz najwyższą jakość produktu końcowego, który wytwarzany jest pod stałą kontrolą służb weterynaryjnych na każdym etapie produkcji. Podstawowymi kierunkami działalności jest uprawa zbóż, hodowla trzody chlewnej, ubój zwierząt rzeźnych, przetwórstwo mięsa i handel wyrobami mięsno – wędliniarskimi.

Tworzenie jakości ” w naszej firmie zaczyna się już w naszym Gospodarstwie Rolnym w Cichawie, gdzie na polach uprawnych (nawożonych obornikiem) w czystym rejonie obrzeży Puszczy Niepołomickiej uprawiamy zboża, które później przetwarzamy na pasze. Tylko taką paszą karmimy hodowane przez nas zwierzęta. Pozwala nam to na pełną kontrolę łańcucha pokarmowego, jak i identyfikację surowca na każdym etapie produkcji.

Do Zakładu Przetwórstwa, Uboju i Rozbioru trafia najwyższej jakości surowiec mięsny, który jest przetwarzany na smakowite szynki i kiełbasy. W przetwórni produkcja, wprawdzie na nowoczesnych maszynach, ale prowadzona jest w oparciu o tradycyjne receptury. Sam proces wędzenia prowadzony jest w wędzarniach opalanych drewnem z miejscowych lasów, co nadaje specyficzny zapach oraz niepowtarzalny smak wyrobom z Kasinki. Nie bez znaczenia jest również fakt, że woda używana przy produkcji wędlin pochodzi ze źródła położonego na zboczu góry Szczebel, wysoko ponad siedzibami ludzkimi i również ona przyczynia się do tego, że nasze wyroby
posiadają niepowtarzalne walory smakowe. O tym, że nasze wyroby są najwyższej jakości, świadczą liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach, między innymi wyróżnienie godłem POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ oraz Certyfikat przyznania Srebrnego Godła najwyższa jakość dla takich wyrobów, jak :

  • boczek domowy z Kasinki
  • kiełbasa swojska tradycyjna z Kasinki
  • synecka tradycyjna z Kasinki
  • krakowska z Kasinki

Nasze wyroby sprzedajemy w sieci sklepów oznaczonych logo naszej firmy w Małopolsce
i na Śląsku, a także w przyzakładowym sklepiku w Kasince Małej.