Gospodarstwo rolne – Markam

Gospodarstwo rolne

Od ziarnka do garnka

Gospodarstwo Rolne

Historia Gospodarstwa Rolnego w Cichawie rozpoczęła się w 1995 roku kiedy to Właściciele zakładu mięsnego Markam w Kasince Małej chcąc zapewnić sobie wysokiej jakości surowiec mięsny przy jednoczesnym uniezależnieniu się od niepewnych dostawców i zmiennej sytuacji rynkowej podjęli decyzje o zakupie chlewni oraz współistniejących mieszalni pasz i magazynów zbożowych.

Działania rozwojowe

Własna hodowla

Dzięki połączeniu dużej determinacji Właścicieli, zainwestowanych środków, a także chęci nauki i rozwoju w roku 2000 uruchomiono własną hodowlę trzody chlewnej oraz mieszalnię, która przez dostarczanie najwyższej jakości pasz, zabezpiecza potrzeby żywieniowe zwierząt wpływając jednocześnie na jakość surowca mięsnego.

Sukces Gospodarstwa Rolnego w Cichawie to również intensywny rozwój gruntów rolnych i uprawa zbóż z przeznaczeniem na pasze.

Działania rozwojowe

Własna hodowla

Dzięki połączeniu dużej determinacji Właścicieli, zainwestowanych środków, a także chęci nauki i rozwoju w roku 2000 uruchomiono własną hodowlę trzody chlewnej oraz mieszalnię, która przez dostarczanie najwyższej jakości pasz, zabezpiecza potrzeby żywieniowe zwierząt wpływając jednocześnie na jakość surowca mięsnego.

Sukces Gospodarstwa Rolnego w Cichawie to również intensywny rozwój gruntów rolnych i uprawa zbóż z przeznaczeniem na pasze.

Prace badawcze

Najlepszy
surowiec mięsny

Dzięki wieloletniej, ścisłej współpracy z wydziałem Zootechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w efekcie przeprowadzonych prac badawczych, wyselekcjonowano pod względem genetycznym zwierzęta rzeźne, których mięso stanowi najlepszy surowiec mięsny zarówno pod względem handlowym jak i produkcyjnym.

Przewiń na górę